Wil jij weten hoe je jouw website digitaal toegankelijk maakt? En wil jij voldoen aan de nieuwe wetgeving die vanaf 2025 van start gaat? Dan zit je hier goed.

Als eigenaar van een website begrijp je ongetwijfeld hoe belangrijk het is om je online aanwezigheid toegankelijk te maken voor alle gebruikers, inclusief degenen met beperkingen. Hoe je de eerste stappen zet om jouw website digitaal toegankelijk te maken, leg ik je uit in dit artikel.

Waarom is Digitale Toegankelijkheid belangrijk?

Voordat ik dieper inga op de stappen om je website toegankelijk te maken, is het belangrijk dat je begrijpt waarom dit zo cruciaal is. Digitale toegankelijkheid gaat verder dan alleen naleving van regels; het gaat om inclusiviteit. Door je website toegankelijk te maken, vergroot je de bruikbaarheid voor mensen met verschillende beperkingen, waaronder visuele, auditieve, motorische en cognitieve beperkingen. Het zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht hun capaciteiten, gemakkelijk toegang heeft tot jouw inhoud en diensten.

Welke websites moeten voldoen aan de Europese Toegankelijkswet?

Al enige tijd zijn overheidswebsites andere grote organisaties verplicht om te voldoen aan de Europese Toegankelijkheidswet (EAA, European Accessibility Act). Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen met beperkingen zonder belemmeringen toegang hebben tot digitale diensten en informatie die door deze websites worden verstrekt.

Vanaf 28 juni 2025 wordt deze wet breder uitgerold: ook kleine(re) websites moeten gaan voldoen aan de EAA. Dit betekend dat alle websites van bedrijven met meer dan 10 medewerkers of met een omzet van meer dan 2 miljoen moeten voldoen aan deze wet. Het draait dus niet alleen om webshops, wat veel mensen denken.

De Vier Principes van WCAG 2.0

Voordat ik de stappen bespreek, laat ik je kennismaken met de vier principes van WCAG 2.0. Deze principes vormen de basis van digitale toegankelijkheid:

 1. Waarneembaarheid: In dit principe draait het om het zorgen dat alle informatie en gebruikersinterfacecomponenten aanwezig zijn en zichtbaar kunnen worden weergegeven aan gebruikers, ongeacht hun beperkingen. Hier gaat het om het aanbieden van alternatieve tekst voor afbeeldingen, het zorgen voor ondertiteling voor video’s en het toegankelijk maken van alle visuele en auditieve elementen.
 2. Bedienbaarheid: Dit principe focust op het maken van alle interactieve elementen en navigatiecomponenten van je website gemakkelijk te gebruiken met een verscheidenheid aan invoermethoden, waaronder toetsenborden en schermlezers. Dit houdt in dat je ervoor moet zorgen dat gebruikers zonder problemen door je website kunnen navigeren en alle interactieve elementen kunnen bedienen.
 3. Begrijpelijkheid: Onder dit principe valt het presenteren van inhoud en bedieningselementen duidelijk en begrijpelijk, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en begrijpen wat er op je website gebeurt. Dit omvat het gebruik van consistente navigatie, begrijpelijke formulieren en leesbare tekst.
 4. Robuustheid: Het laatste principe, robuustheid, gaat over ervoor zorgen dat je website consistent functioneert met verschillende technologieën, browsers en assistentietechnologieën. Dit betekent dat je website niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed moet werken en moet blijven voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

Stap 1: Begrijp de WCAG 2.0 richtlijnen

Nu je weet wat de vier principes van WCAG 2.0 zijn, is het tijd om dieper in te gaan op hoe je deze principes kunt toepassen op je website.

Er zijn specifieke richtlijnen onder elk principe die je moet volgen om digitale toegankelijkheid te garanderen. Als je deze richtlijnen eenmaal begrijpt, heb je de sleutel tot een succesvolle digitaal toegankelijke website in handen. Vanaf dan kun je concrete stappen maken op het gebied van Digitale Toegankelijkheid.

Stap 2: Analyseer je huidige website

Voordat je wijzigingen aanbrengt in je huidige website, is het enorm belangrijk om te bepalen wáár verbeteringen nodig zijn. Dit doe je door je huidige website te analyseren. Zo’n analyse kun je uitvoeren met behulp van diverse toegankelijkheidsevaluatietools en -tests. Hier zijn enkele van de meest nuttige tools:

 • WAVE: Deze online tool scant je website en identificeert potentiële toegankelijkheidsproblemen.
 • axe: axe is een krachtige tool voor toegankelijkheidsanalyse die beschikbaar is als browserextensie.
 • Screen readers: Gebruik schermlezersoftware om je website te ervaren zoals iemand met een visuele beperking dat zou doen.

Tijdens deze analyse kom je erachter waar verbeteringen nodig zijn, zoals ontbrekende alternatieve tekst voor afbeeldingen, ontoegankelijke formulieren of ontoegankelijke navigatie-elementen. Met deze informatie kun je verder met de volgende stappen om je website toegankelijk te maken.

Stap 3: Toepassen van toegankelijkheidsverbeteringen

Nu je weet waar verbeteringen nodig zijn, kun je actie gaan ondernemen. Hier zijn enkele veelvoorkomende gebieden waar je aan moet werken:

 • Alternatieve tekst (ALT) voor afbeeldingen: Voeg beschrijvende alternatieve tekst toe aan alle afbeeldingen op je website, zodat schermlezers deze kunnen voorlezen.
 • Structuur en semantiek: Zorg ervoor dat je de juiste HTML-elementen gebruikt voor de juiste inhoud. Gebruik koppen voor kopjes, lijsten voor lijstitems, enzovoort.
 • Kleurgebruik: Vermijd het gebruik van kleur als enige manier om informatie over te brengen. Zorg ervoor dat contrastniveaus voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.
 • Keyboardnavigatie: Zorg ervoor dat alle interactieve elementen op je website gemakkelijk te bedienen zijn met een toetsenbord.
 • Video- en audiotoegankelijkheid: Zorg voor ondertiteling en transcripties voor video’s en audiobestanden.
 • Formulieren: Maak formulieren duidelijk en goed gestructureerd. Geef duidelijke foutmeldingen en instructies.

Stap 4: Onderhoud en testing

Net zoals zoveel websiteonderhoud is ook Toegankelijkheid geen eenmalige taak. Je zult er voortdurend aandacht aan moeten besteden om het up-to-date te houden. Ook moet je de richtlijnen voor elke nieuw website element opnieuw toepassen.

Om er zeker van te zijn dat je dit ook écht doet, plan je het beste regelmatige tests. Tijdens die tests loop je de website na om ervoor te zorgen dat de website voldoet aan de WCAG 2.0 richtlijnen. Je kunt ook feedback van gebruikers met beperkingen verzamelen om te begrijpen waar verdere verbeteringen nodig zijn.

Stap 5: Bewustwording

Als je niet de enige bent die aan je website werkt is het enorm belangrijk dat jouw team (VA/webmaster/marketeer/etc.) ook volledig op de hoogte is over het belang van digitale toegankelijkheid.

Zorg ervoor dat alle betrokkenen begrijpen waarom digitale toegankelijkheid belangrijk. Leer ze ook hoe ze kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken (en houden!) van je website.

Conclusie

Dat jouw website vanaf 28 juni 2025 moet voldoen aan de WCAG 2.0 richtlijnen voor digitale toegankelijkheid is niet alleen wettelijk verplicht. Het verbetert ook de gebruikerservaring voor alle bezoekers van je website.

Door deze gids te volgen, kun je stappen ondernemen om je website toegankelijk te maken. Daarmee bouw je niet alleen aan een inclusieve online omgeving, maar vergroot je ook je bereik én blijvende zichtbaarheid. Door op tijd in te spelen op digitale toegankelijkheid maak je van je website een plek waar iedereen welkom is en volop kan profiteren van wat jij te bieden hebt.